Frasche Rädj / Frisisk Råd

er et fællesfrisisk samråd for institutioner m.v. i Nordfrisland og på Helgoland, der har sat sig som mål at fremme de frisiske aktiviteter. I sit daglige arbejde ser rådet sig som kontakt- og koordineringsorgan, der repræsenterer frisernes fælles interesser udadtil. Rådet består af følgende organisationer:

Nordfriesischer Verein e.V.
Friisk Foriining
Gemeinde Helgoland
Heimatbund der Landschaft Eiderstedt e.V
Verein Nordfriesisches Institut e. V.
Öömrang Ferian
Söl`ring Foriining

Medlemmerne af Frisisk Råd er valgte delegerede / repræsentanter for deres respektive foreninger. Bestyrelsen (valgt til 2025) og dens medlemmer er sammensat som følger (pr. 22.04.2021):

Bestyrelse:
Formand: Ilse Johanna Christiansen, Bredsted (delegeret for Friisk Foriining)
Næstformand: Heinrich Bahnsen, Breklum (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Maren Jessen, Sild (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Carl Rickmers, Føhr (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)

Medlemmer:
Gudrun Fuchs (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Hans-Georg Hostrup, Tating (delegeret for Heimatbund Landschaft Eiderstedt e.V.)
Jürgen Ingwersen, Sild (delegeret for Söl´ring Foriining)
Inken Völpel-Krohn, Kiel (delegeret for Verein Nordfriesisches Institut e. V.)
Jens Quedens, Amrum (delegeret for Öömrang Ferian)

Dr. Claas Riecken, Bredsted (delegeret for Friisk Foriining)
Eva Waltemath, Helgoland (delegeret for kommunen Helgoland)

Kontor:
Daglig leder: Frank Nickelsen
Medarbejder: Anni Karnebogen

Frasche rädj / Friesenrat Sektion Nord e.V. • Friisk Hüs • Süderstraße 6 • 25821 Bräist / Bredstedt
T 04671 - 60 241 50 / 51 • F 04671 - 60 241 60 • info@friesenrat.de