Frisisk Råds opgaver

kan inddeles i 4 hovedgrupper:

a) Politisk arbejde og indhold
En stor del af rådets arbejde består i at fremme fælles arrangementer mht de frisiske organisationer og frisisk mindretal i det hele taget.

b) Samarbejde med Interfrisisk Råd samt afholdelse af årsmøder
Til rådets hovedopgaver hører forberedelse og tilrettelæggelse af
• det interfrisiske bondemøde (årligt, skiftende værter)
• den interfrisiske kongres (hvert 3. år, skiftende værter)
de tre Frislandes møde på øen Helgoland (hvert 3. år)
• det interfrisiske møde for kommunalpolitikere (årligt, skiftende værter)
• det interfrisiske kvindemøde (hvert 2. år, skiftende værter)
• den årlige BIIKE-reception

c) Kontakt til og samarbejde med offentlige institutioner
på delstats-, lands- og europæisk plan

d) Repræsentative opgaver
f.eks. deltagelse i samtaler, arrangementer, seminarer og kongresser.

Download aktuel flyer

Frasche rädj / Friesenrat Sektion Nord e.V. • Friisk Hüs • Süderstraße 6 • 25821 Bräist / Bredstedt
T 04671 - 60 241 50 / 51 • F 04671 - 60 241 60 • info@friesenrat.de