Frasche Rädj / Frisisk Råd

er et fællesfrisisk samråd for institutioner m.v. i Nordfrisland og på Helgoland, der har sat sig som mål at fremme de frisiske aktiviteter. I sit daglige arbejde ser rådet sig som kontakt- og koordineringsorgan, der repræsenterer frisernes fælles interesser udadtil. Rådet består af følgende organisationer:

Nordfriesischer Verein e.V.
Friisk Foriining e.V.
Gemeinde Helgoland
Heimatbund der Landschaft Eiderstedt e.V
Verein Nordfriesisches Institut e. V.
Öömrang Ferian e.V.
• Söl`ring Foriining e.V.
Et Nordfriisk Teooter e.V.

Medlemmerne af Frisisk Råd er valgte delegerede / repræsentanter for deres respektive foreninger. Bestyrelsen (valgt til 2025) og dens medlemmer er sammensat som følger (pr. 31.05.2022):

Bestyrelse:
Formand: Ilse Johanna Christiansen, Bredsted (delegeret for Friisk Foriining)
Næstformand: Heinrich Bahnsen, Breklum (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Maren Jessen, Sild (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Carl Rickmers, Føhr (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)

Medlemmer:
Gudrun Fuchs (delegeret for Nordfriesischer Verein e.V.)
Hans-Georg Hostrup, Tating (delegeret for Heimatbund Landschaft Eiderstedt e.V.)
Jürgen Ingwersen, Sild (delegeret for Söl´ring Foriining)
Ellin Nickelsen, Før / FL (delegeret for Verein Nordfriesisches Institut e. V.)
Jens Quedens, Amrum (delegeret for Öömrang Ferian)

Dr. Claas Riecken, Bredsted (delegeret for Friisk Foriining)
Eva Waltemath, Helgoland (delegeret for kommunen Helgoland)

Kontor:
Daglig leder: Frank Nickelsen

Frasche rädj / Friesenrat Sektion Nord e.V. • Friisk Hüs • Süderstraße 6 • 25821 Bräist / Bredstedt
T 04671 - 60 241 50 / 51 • F 04671 - 60 241 60 • info@friesenrat.de